::กาญจน์กนกวิลล์

   บ้านสไตล์ Modern ก่อสร้างแบบ cast in place ตามมาตรฐานสากล

โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 15 หนองผึ้ง
ที่ตั้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ใกล้สี่แยกกองทราย
ราคา เริ่มต้น 2.8 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 325 550
 
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 13 น้ำโฮม
ที่ตั้ง สันกำแพงสายสายใหม่
ราคา เริ่มต้น 2.7 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 101 111
 
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 12 สันโป่ง
ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-ฝาง
ราคา เริ่มต้น 2.0 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 299 902
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 11 สันนาเม็ง
ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ราคา เริ่มต้น 2.4 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 352 587
 
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 10 สันผักหวาน
ที่ตั้ง ซอยวังตาล ถ.เชียงใหม่-หางดง
ราคา เริ่มต้น 2.5 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 442 424
 
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 8 แม่โจ้
ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ราคา Sold Out
โทรศัพท์ 053 126 565
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 5 น้ำโฮม2
ที่ตั้ง ถนนสันกำแพงสายใหม่
ราคา Sold out
โทรศัพท์ 053 101 000
 
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 4 น้ำโฮม
ที่ตั้ง ถนนสันกำแพงสายใหม่
ราคา หลังสุดท้าย 4.5 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053-101111